Miljøet er ledende i Norden på å utvikle innovasjonshuber, og forbereder nå bygging av Drammens hovedarena for innovasjon med nasjonale og internasjonale koblinger. Samtidig har Vestaksen Eiendom gått inn som en av eierne i The Creators Community AS med en eierandel på 3,7%.

Målet med gründerhuskonkurransen, som ble arrangert av Næringsvekst 2020, er at Drammen skal ta posisjonen som en ledende gründerby i Norge. Næringsvekst 2020 er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og byens næringsliv. Målet er å skape nye arbeidsplasser.

Vinneren, The Creators Community, får to millioner kroner for å utvikle gründerhuset. Gründerne og investorene bak selskapet driver allerede MESH i Oslo, DIGS i Trondheim, samt Founders House, Matrikel1 og Startup Village i København.

Stykket-selskapet Vestaksen Eiendom AS skal samarbeide tett med Creators Community for å realisere planene i Drammen. Vestaksen skal bygge huben sentralt på Strømsø og vil i tillegg bidra med lokalkunnskap, nettverk og driftssamarbeid.