Stykket Holding

Verdier er mer enn pynteord. Det er ikke nok bare å si dem​! Når vi sier at våre verdier er djerv, sulten og enkel, mener vi det. Det betyr at vi legger vekt på å gjøre ting riktig første gangen, være ajour hver dag og ha korte beslutningsveier. For oss er det kun er resultatet som teller. Her finner du kontaktinformasjon, informasjon om oss og milepæler i selskapets historie.

Om oss

Per Christian Voss

Kontaktperson, Arbeidende styreleder

Terje Stykket og Per Christian Voss møttes i 1999 da de begge ble valgt inn i hovedstyret i Norges Røde Kors. De ble raskt nære venner, og i 2008 ble Per Christian engasjert i Terjes forretningsvirksomhet som styreleder i en rekke av virksomhetene.

Sammen utviklet Terje og Per Christian handelshuset Validus inntil selskapet ble solgt i 2013 og de startet oppbyggingen av en ny og omfattende virksomhet. I porteføljen lå allerede taxfree-virksomheten og eiendomsaktiviteten.

I dag er Per Christian Terjes nærmeste medarbeider og helt sentral leder i en virksomhet med betydelige eierposter i selskaper som årlig omsetter for ca. syv milliarder kroner.

Om samarbeidet mellom de to sies det at en så offensiv, risikovillig eier og gründer som Terje trenger et korrektiv; en kald strateg som evner å sile og styre – og som forstår når det er tid for å heie og når det er tid for å si nei.

Per Christian er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø (1988), høyskolekandidat fra Høgskolen i Telemark, tekniker fra Norges Trelastskole, samt befalsutdannet fra Hærens Sanitet.
I 13 år hadde han ulike lederstillinger i Norsk Hydro før han ble direktør ved Blefjell sykehus (sykehusene i Kongsberg, Notodden og Rjukan) i august 2002. Etter å ha vært direktør i fem og et halvt år ved Blefjell sykehus, sluttet han våren 2008 for å gå inn i Terje Stykkets forretningsvirksomhet.

Per Christian har vært styreleder ved Akershus universitetssykehus HF og er fra 2018 styreleder for Sykehuset i Vestfold.

«Stillstand er tilbakegang, vekst er ren oksygen»

Ola Torgeir Stykket

Forretningsutvikler/investor

Ola er «sønn til far sin», og arbeider som forretningsutvikler og investor i Stykket Holding. En av hans viktigste oppgaver er å overvåke gründer- og scaleup-miljøene på søk etter interessante investeringsmuligheter.

Vi er mer opptatt av å søkemuligheter i gründermiljøet enn i kapitalmarkedet, sier Ola. Han er alltid på søk på etter interessante investeringsmuligheter, spesielt innenfor det grønne skiftet. Målet er å finne lovende selskaper som er over den aller første fasen der Stykket Holding i dominerende eierposisjoner kan bidra til vekst og utvikling.

Ola er utdannet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) og har master i digital markedsføring og e-business. Før han ble fast ansatt i Stykket Holding, var han engasjert i konsernets IT-, logistikkprosjekter. Og som ung var det salg og markedsføring som gjaldt – i rollen som selvstendig næringsdrivende.

I tillegg til de daglige oppgavene i Stykket Holding, står nå utdannelse innen styrearbeid, økonomi, innovasjonsledelse og eiendomsforvaltning på planen. Samtidig skaffer Ola seg oversikt over virksomheten, «lærer businessen» og utvikler eget nettverk.

Å bli en god investor er noe annet enn å drive med markedsføring og e-businss, spøker Ola. Nå er det strategi- og styrearbeid, M&A aktiviteter, økonomisk analyse, finansiering, restrukturering og lignende som gjelder.

Steinar B. Syvertsen

Økonomi og regnskap

Steinar Syvertsen overtok i 1991 revisjonen av T Stykket AS og hadde revisjonsansvaret for Validus samt Terje Stykkets øvrige selskap fram til 2005.

Fra 2007 har Syvertsen Økonomi vært forretningsførere for selskapene som Terje Stykket eier personlig – Stykket-gruppen. De har ansvaret for bokføring, rapportering, fakturering, lønnsarbeid, remittering, likvid oppfølging, årsoppgjør og annet forefallende.

Vår utvikling