Styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Terje Gundersen(t.v.), hedrer Terje Stykket med foreningens Hedersmerke.

I begrunnelsen for tildelingen heter det at Terje Stykket er en samfunnsengasjert gründer og investor. Han bygde opp handelshuset Validus med base i Mjøndalen til å bli milliardkonsern. Nå utvikler han Stykket Holding, med hovedkontor i Drammen, til å bli å bli et omfattende konsern med virksomheter innenfor bl.a. eiendomsutvikling og utleievirksomhet.

Stykkets drivkraft er verdiene djerv, sulten og enkel. Hans motto er med hjertet først – verdier er mer enn pynteord.

Dette mottoet er også drivkraften i Terje Stykkets betydelige samfunnsengasjement og hans bidrag til å få næringsdrivende til å ta samfunnsansvar. I 2015, tok Terje Stykket, sammen med sogneprest Ivar Flaten, tok initiativet til prosjektet Internasjonale Drammen.

Målet var å bidra til at 1000 mennesker med innvandrerbakgrunn kom i jobb innen 2020. Da prosjektet ble avsluttet, var målet nådd. Det unike med Internasjonale Drammen er at det var næringslivets egne som skapte prosjektet og som drev det. For Stykket var det selvsagt at det var Næringsforeningen som skulle ha prosjektledelsen.

Uttrykket «forskjellighet beriker» sto sentralt i Internasjonale Drammen. Stykket oppmuntret bedriftslederne til å tenke utradisjonelt ved neste ansettelse. Hans økonomiske bidrag og inspirasjon var avgjørende for at prosjektet kom i gang og for at målet ble nådd.

Stykket sto også sentralt da Kirkens Bymisjon var i oppstartsfasen i drammensregionen. Han lot f.eks. egne medarbeidere få fri fra jobben for å ta vakter på Bymisjonens kafé i Drammen.

Stykket er også den største private bidragsyteren til utviklingen av kulturinstitusjonen Portåsen i Mjøndalen.