Vestaksens administrerende direktør, Stene Bergsløkken, synes det er trist at Mesh må utsette etableringen i Drammen. – Vi har hele tiden planlagt ut fra at Mesh skulle bli en sentral leietaker. Heldigvis er interessen for det særpregede bygget stor, sier Bergsløkken. Bygget blir Norges tredje høyeste bygg i massivtre.

Vestaksens leder håper at forsinkelsen for Mesh i Drammen blir kortvarig.

– Vi har flere prosjekter på gang og vil bidra til å legge til rette for Mesh i Drammen, sier Bergsløkken.

Selskapet The Creators Community, som står bak Mesh, vant konkurransen om å bygge Drammens gründerhus. Premien, et tilskudd på to millioner kroner, skal benyttes til å etablere et gründer- og innovasjonshus i Drammen.

I mars ble Mesh brått og hardt rammet av Covid-19. – Over natten ble vi tvunget til å permittere 60 ansatte og håndtere en krise som truet vår eksistens. Situasjonen er fremdeles krevende. Vi må bruke alle våre krefter og ressurser på å redde miljøene som er i drift. Vi ser oss derfor tvunget til å utsette etableringen i Drammen, uttaler gründer og daglig leder, Anders Mjåset.

Leder av styringsgruppen for Næringsvekst 2020, Rune Kjølstad, karakteriserer det som beklagelig, men forståelig, at Mesh må vente med Drammen.

– Selskapet er blant de hardest rammede av Covid-19-pandemien. Vi må ha respekt for at organisasjonen nå bruker kreftene på de etablerte hubene, sier Kjølstad. Han opplyser at prosjektledelsen i Næringsvekst 2020 er i god dialog med ledelsen i Mesh og Vestaksen, og at det arbeides med konkrete løsninger for å minimalisere konsekvensene av forsinkelsen.